اخبار عشایری

20/10/1399 10:38

به گزارش خبر نگار بسیج عشایر فارس ،روز پنج شنبه 18 دیماه 99 سرهنگ…

16/10/1399 12:47

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس ،در این اقدام خداپسندانه که به…

16/10/1399 12:26
15/10/1399 12:41

به گزارش خبر نگار بسیج عشایر فارس این مراسم که  با حضور مسئولین…

15/10/1399 12:20

به گزارش خبر نگار بسیج عشایر فارس ، ساخت این غسالخانه که از ابتدای…

13/10/1399 09:25

به گزارش خبر نگار بسیج عشایر فارس در راستای  مبارزه با ویروس منحوس…

12/10/1399 00:08

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس،با حضور سردار بوعلی  فرمانده…

12/10/1399 00:00

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس ،این برنامه که باهماهنگی بهداشت و…

11/10/1399 23:45

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس ،سرهنگ شکوهی فرمانده سپاه عشایر…

11/10/1399 23:34

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس ،برادر یزدانپناه فرمانده حوزه…

11/10/1399 23:23

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس ،مراسم یکمین سالگردشهادت حاج قاسم…

11/10/1399 08:58

به گزارش خبر نگار بسیج عشایر فارس ،به مناسبت سالروز حماسه 9 دی و…

11/10/1399 08:50

به گزارش خبر نگار بسیج عشایر فارس :سروان پاسدار کمال قاسمی فرمانده…

09/10/1399 14:19

به گزارش خبر نگار بسیج عشایر فارس ،به مناسبت ایام اله 9 دی و روز…

09/10/1399 09:57

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس ،گروه جهادی شهید بیرامی حوزه…

09/10/1399 09:47

به گزارش خبر نگار بسیج عشایر فارس ،سرهنگ سید محمد شکوهی فرمانده…