اخبار عشایری

ناحیه مقاومت بسیج سپاه عشایر فارس
04/12/2021 15:01

به گزارش خبرنگاربسیج عشایرفارس  مسابقه تیراندازی بسیجیان عشایربا…

ناحیه مقاومت بسیج سپاه عشایر فارس
27/11/2021 15:10

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس، یادواره شهدای عشایری تیره موصلو…

ناحیه مقاومت بسیج سپاه عشایر فارس
27/11/2021 15:00

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس،به مناسبت هفته بسیج  بسیجیان…

ناحیه مقاومت بسیج سپاه عشایر فارس
27/11/2021 14:38

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس،این برنامه با سخنرانی سرهنگ…

ناحیه مقاومت بسیج سپاه عشایر فارس
27/11/2021 13:54

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس،یادواره شهدای عشایر پایگاه حضرت…

ناحیه مقاومت بسیج سپاه عشایر فارس
26/11/2021 16:14

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس، این برنامه با حضور فرماندهان…

ناحیه مقاومت بسیج سپاه عشایر فارس
26/11/2021 15:57

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس، در ششمین  روز از هفته بسیج و به…

در راستای برگزاری کنگره ده هزار شهید عشایر کشور:
26/11/2021 15:47

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس، در راستای برگزاری کنگره ده هزار…

ناحیه مقاومت بسیج سپاه عشایر فارس
26/11/2021 15:33

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس، در راستای برنامه های محرومیت…

ناحیه مقاومت بسیج سپاه عشایر فارس
26/11/2021 15:23

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس،نشست بصیرتی نقش بسیج در گام…

ناحیه مقاومت بسیج سپاه عشایر فارس
26/11/2021 15:16

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس، در این اردوی یک روزه که به همت…

ناحیه مقاومت بسیج سپاه عشایر فارس
26/11/2021 15:00

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس، در این برنامه که به مناسبت هفته…

ناحیه مقاومت بسیج سپاه عشایر فارس
24/11/2021 23:48

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس،*به مناسبت هفته بسیج مسابقه…

ناحیه مقاومت بسیج سپاه عشایر فارس
24/11/2021 11:34

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس، به مناسبت هفته بسیج و در راستای…

ناحیه مقاومت بسیج سپاه عشایر فارس
24/11/2021 08:01

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس، در راستای برگزاری کنگره ده هزار…

ناحیه مقاومت بسیج سپاه عشایر فارس
24/11/2021 07:50

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر فارس،  این برنامه  با همکاری حوزه های…